Jak rozwijać kreatywność dzieci poprzez ubrania dziecięce?

Jak rozwijać kreatywność dzieci poprzez ubrania dziecięce?

Wydaje się, że pomysłowość dziecięca nie zna granic. Jednak to nieprawda, gdyż twórcze działanie może być bardzo łatwo ograniczone. Dziś podpowiadamy Wam, dlaczego warto i w jaki sposób można rozwijać kreatywność dzieci. Podajemy Wam kilka prostych pomysłów, w tym także taki, który nie pochłania zbyt wiele czasu, czyli rozwijanie kreatywności poprzez ubrania dziecięce.

Kreatywność określana jest jako zdolność do oryginalnego rozwiązywania problemów.To ogólna zdolność do myślenia, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów lub do łączenia znanych rozwiązań w nowy sposób. Utożsamia się ją najczęściej z twórczością i innowacyjnością.

Dlaczego Twoje dziecko powinno być kreatywne?

Kreatywność jest cechą ludzką, wspólną dla nas wszystkich. Nie można zatem mówić o rozwoju człowieka bez twórczości. Skupiając się na dziecku, należy mieć świadomość, że rozwija się ono zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Psychiczny obszar, zwany również duchowym, składa się z różnych warstw (m.in. społecznej, kulturowej i światopoglądowej), a w każdej z nich czynny udział ma nasza kreatywność. Prawidłowy rozwój dziecka musi obejmować kreatywność rozumianą jako zdolność do tworzenia, przeżywania i wyrażania.

Aby dziecko mogło przejawiać twórczą postawę, musi najpierw nauczyć się postrzegać siebie samego jako sprawdzę własnych działań (samoświadomość, poczucie indywidualizmu, utrzymanie własnego “ja” w relacjach z innymi), a także przejawiać gotowość do wchodzenia w nowe sytuacje. A zatem w rozwoju kreatywności chodzi o znacznie więcej niż pomoc w wyborze zawodu w przyszłości. Mówimy tutaj o dostarczeniu zdolności przydatnych niemal na każdym kroku, takich jak: umiejętność rozwiązywania problemów, innowacyjność, elastyczność w myśleniu i działaniu, otwartość na nowości, gotowość do eksperymentowania.

Dzięki kreatywności nauczonej już za dziecka, dorosły nie zamyka się w sztywnych ramach myślenia, nie rozkłada bezradnie rąk, gdy dotychczasowe rozwiązania nie działają, tylko ciągle próbuje i poszukuje, co znacznie zwiększa szansę na sukces.

kreatywnosc-dziecka_1-min.jpg

Rola rodziny w rozwoju kreatywności dziecka

Rodzina jest pierwszym i najdłużej oddziałującym na dziecko środowiskiem wychowawczym. Ma ogromne znaczenie w tym, jak funkcjonujemy w dorosłym życiu, jakie przyjmujemy postawy i wartości, a także w jakie relacje wchodzimy z innymi ludźmi. Rodzinna powinna być zatem środowiskiem pobudzającym twórczy potencjał dziecka. W jaki sposób? Przede wszystkim poprzez nagradzanie twórczych zachowań i pomysłów, motywowanie do ich przejawiania i rozwijania, dokonywania pierwszych ocen, recenzowania oraz selekcjonowania.

Rodzice powinni uświadomić dziecku jego mocne strony zarówno pod względem osobowości (np. otwartość, sumienność, koncentracja, odwaga), jak i zdolności bardziej technicznych (np. precyzja malowania, zdolności wokalne czy taneczne). Czym bardziej dokładny będzie opis, tym dziecko zyska większą pewność siebie. Zamiast zatem wychwalać obrazek dziecka jako piękny, warto jest wyszczególnić poszczególne jego elementy (np. wskazać na ciekawy dobór kolorów), a także podkreślić udział ciężkiej pracy, widoczną poprawę względem poprzednich prac i chęć do zobaczenia następnych.

Warto również pamiętać, że tak naprawdę to my (rodzice) mamy największy wpływ na kreatywność naszych pociech. Dziecko obserwuje i naśladuje, dlatego to nasza własna twórcza praca i spontaniczne działanie stanowi główny czynnik zachęcający do podjęcia aktywności. W ten sposób dom staje się miejscem, w którym nie tylko następuje wszechstronny rozwój dziecka, ale także nadawany jest kierunek jego rozwoju, wspierane są jego umiejętności oraz dochodzi do przygotowania pociechy do życia w społeczeństwie, w którym kreatywność i zdolność do samodzielnego tworzenia stają się coraz cenniejsza.

kreatywnosc-dziecka_2-min.jpg

Jak rozwijać kreatywność dziecka?

Kreatywność nie może być ograniczona, inaczej zwyczajnie przestanie nią być. Rodzice powinni być wyczuleni na to, aby nie zamykać dziecka w ramach, które sami znają. Dotyczy to na przykład ogólnych kanonów piękna, zasad sztuki i związanych z nią tradycji. Jeśli dziecko widzi rzeczy inaczej od nas, nie znaczy to, że się myli - jest to jego interpretacja, sposób wyrażenia, najpiękniejsza, ponieważ czysta i swobodna forma kreatywności.

Przestrzeń dookoła dziecka również może wspierać jego kreatywność. Przykładowo dużo lepiej sprawdzają się otwarte, wręcz puste przestrzenie, niż takie, które ograniczają swobodny ruch. Podobnie jest w kwestii czasu - szczególnie małe dzieci mają skłonność do “zanurzenia się” w działaniu, dlatego czas przeznaczony na kreatywność nie powinna być ograniczony. W rozwoju kreatywności pomaga również dostęp do różnorodnych materiałów i narzędzi, szczególnie form lekkich, bezkształtnych, które mogą przybrać dowolny kształt w rękach dzieci, takich jak: glina, modelina, plastelina, pianka modelarska, druciki, celofan, bibułka i piasek. Z zajęć technicznych dobrze jest zastąpić gotowe klocki - sznurkami, pudełkami czy styropianem.

Rozwijanie kreatywności poprzez ubrania dziecięce

Każdy człowiek posiada potencjał twórczy, z którym przychodzi na świat. Jego rozwój zależy od stwarzania dzieciom odpowiednich warunków poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych. Jednym ze sposobów wzbudzania, stymulowania i doskonalenia kreatywności jest uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów. A najczęstszym problemem zarówno rodziców, jak i dzieci, z którym trzeba mierzyć się codziennie jest wybór ubrań. Wydaje się prozaiczne? Nie powie tego żaden rodzic, który o poranku całymi godzinami próbuje przekonać swoją pociechę do ubrania się. Organizowanie zabaw i zajęć wspierających kreatywność w napiętym grafiku wcale nie jest takie łatwe, dlatego warto jest wpleść je naturalnie w te elementy życia, które towarzyszą nam na co dzień.

Szafa malucha składa się z wielu kolorowych, różniących się od siebie elementów, które mogą być swobodnie ze sobą łączone. Możemy potraktować je tak samo jak narzędzia podczas malowania, klejenia czy modelowania i stworzyć dziecku szansę na wymyślanie własnych stylizacji, łączenie stylów, wymyślanie dodatków. Wstążki, kwiaty, wianki, czapki, plecaki, torebki, paski i koraliki mogą świetnie wspierać rozwój kreatywności, a także zwiększać świadomość własnego “ja”  i indywidualizmu. Pozwólmy pociechom puścić wodze wyobraźni i ubierać się tak, jak tylko im się podoba! Niech i kreatywne stylizacje podbijają ulice, place zabaw, szkoły i przedszkola, a także serca nas wszystkich!

Wszystkie komentarze